Bases dels Premis Zirkòlika de Circ de Catalunya

Requisits generals

La convocatòria per als Premis Zirkòlika de Circ de Catalunya està oberta a qualsevol creació, producció, espectacle, número, artista, projecte de circ social, iniciativa i/o acció per la projecció del circ sempre que s’hagi pogut presenciar a Catalunya durant els darrers dos anys i que encara estigui en situació de ser programat o sigui un projecte actiu.

No importa que siguin espectacles estrenats els darrers anys, l’important és que encara es continuen programant. Un espectacle o projecte nominat en alguna edició dels premis, sempre que no hagi estat premiat, podrà tornar a presentar-se a una nova edició dels Premis si l’espectacle o el projecte continua en actiu.

També poden presentar-se totes les iniciatives per la projecció del circ que ajudin i fomentin el circ, i els projectes de formació; també iniciatives i projectes de circ social.


Candidatures

El període de presentació de candidatures està obert tot l’any, els terminis de cada edició dels premis marcaran l’edició a la qual podran optar. Es tramiten a través d’un formulari de participació indicant la categoria o categories a la que s’opta, el nom i títol de l’espectacle, número de circ, projecte de circ social i les iniciatives per la projecció del circ, juntament amb una descripció i vídeo curt. També es poden fer propostes pel Premi a la trajectòria.

El jurat, si ho considera oportú, pot demanar més informació a participants de la convocatòria abans de decidir la llista de nominats i premiats. Així com també podrà proposar candidatures i propostes per optar als Premis.


Jurat

Un jurat convocat especialment per cada edició dels premis i extern a l’organització decideix els nominats i els guardonats de les diferents categories.

El jurat està format per persones amb un ampli coneixement del circ i alguns dels artistes premiats en les darreres edicions dels premis.

El jurat d’experts designat per l’organització valorarà totes les propostes rebudes. En cap cas els seus membres podran estar nominats a cap dels premis. Cada membre del jurat podrà fer, alhora, les seves pròpies propostes, sempre i quan es compleixin els requisits generals abans esmentats. Les propostes del Jurat també hauran de presentar-se mitjançant el formulari de participació dels premis.

El jurat es reunirà dues vegades i decidirà en la primera trobada la llista de nominats, que es farà pública uns dies després i, en la segona trobada, es consensuarà la llista de premiats que es coneixerà durant l’acte de celebració dels Premis, la Nit de Circ.

Tot i aquestes reunions previstes, el jurat podrà decidir la millor manera de treballar i, si cal, fer més reunions o coordinar-se a través de correu electrònic o altres eines virtuals. Abans de començar la primera reunió, els membres del jurat decidiran el president, que tindrà també les funcions de secretari i actuarà de portaveu del jurat.

El jurat ha d’aprovar en la seva primera reunió una llista d’entre 3 i 5 nominats per a cada una de les següents categories (millor espectacle de circ de carrer, millor espectacle de circ de carpa o sala, millor número de circ, millor aritsta/companyia emergent, millor espectacle de pallassos).

Els guardonats de cada premi seran escollits per consens del jurat, sempre que això sigui possible. En cas que no es pugui arribar a un consens, s’haurà de procedir a una votació. En cas d’empat en aquesta votació, el vot del president del jurat tindrà valor doble.

En les categories de millor iniciativa per a la projecció del circ, projecte de circ social, premi a la trajectòria i del premi zirkòlika especial correspondrà decidir al propi jurat si hi hauran nominacions per aquestes categories i el jurat decidirà el premiat després de deliberar sobre les propostes.

Correspondrà al Jurat consensuar els diferents criteris de valoració tant per nominar com premiar en cadascuna de les diferents categories.


Nominats

Tots els nominats estan convidats a l’acte de lliurament dels Premis. Els nominats que no puguin assistir-hi i estiguin interessats a recollir el guardó, hauran de designar un delegat.

Tots els nominats i/o guardonats són susceptibles de rebre una retribució de tipus econòmic o material o servei professional que pot provenir d’un patrocinador privat o de la pròpia organització dels premis.

Els organitzadors dels premis es reserven el dret de retirar tan el guardó com qualsevol retribució atorgada als guardonats si estimen que els guardonats actuen d’una manera contraria als principis dels premis o no assisteixen a l’acte de lliurament dels premis sense designar un delegat.


Categories dels Premis 

Els Premis Zirkòlika de Circ de Catalunya estan formats per 11 categories diferents que reconeixen el treball de qualitat i les diferents formes i estils de fer circ a Catalunya.

Els decideix el jurat:

1. Millor espectacle de circ de SALA. Aquest premi reconeix la millor producció de circ en format sala (espai teatral o similar). Es valorarà el resultat final de l’espectacle però també aspectes com el vestuari, la posada en escena, la música o la il·luminació.

2. Millor espectacle de circ de CARPA. S’atorga al millor espectacle dels circs itinerants que van en gira amb una carpa. Es valoren tots els números de circ presentats però també el resultat final de l’espectacle tenint en compte aspectes com la presentació de l’espectacle, el vestuari, la posada en escena, la música o la il·luminació.

3. Millor espectacle de circ de CARRER. Aquest premi reconeix la millor producció de circ en format de carrer. Es valorarà el resultat final de l’espectacle però també aspectes com el vestuari, la posada en escena, la música o la il·luminació.

4. Millor entrada o espectacle de PALLASSES/PALLASSOS. S’atorga a la millor entrada o espectacle de pallasses i/o pallassos. Es valorarà tècnicament el número i també la seva posada en escena.

5. Millor NÚMERO DE CIRC. S’atorga al millor número de circ d’una durada no superior als 20 minuts. Es valorarà tècnicament el número i també la seva posada en escena. Aquest número pot formar part d’un espectacle susceptible de ser premiat en alguna altra categoria.

6. Premi a la TRAJECTÒRIA. Aquesta categoria (amb o sense inscripció, a decisió del jurat) premia tota una trajectòria artística i la seva qualitat. El premi anirà adreçat a un artista o companyia de circ que durant anys ha treballat alguna especialitat del circ. Es pot premiar a un artista en actiu, que porta molts anys de carrera, o bé a un artista ja retirat dels escenaris i les pistes.

7. Millor COMPANYIA / ARTISTA EMERGENT. S’atorga al primer espectacle d’una companyia en que tots els seus membres han començat recentment la seva vida com a professionals. També es pot concedir el premi a un/a artista novell/a que destaqui per les seves qualitats tècniques o creatives i tingui, a parer del jurat, una gran projecció de futur.

8. Millor iniciativa per la PROJECCIÓ DEL CIRC.  Aquest premi s’atorga a la millor iniciativa, de qualsevol tipus, que hagi ajudat a la projecció del circ. S’inclouen en aquest premi accions locals i també internacionals, així com activitats que tinguin a veure amb la gestió, la producció o la teoria del circ.

9. Premi Zirkòlika ESPECIAL. És un premi obert. El jurat podrà concedir aquest premi a una trajectòria artística o a algun aspecte important d’un espectacle presentat aquest darrer any que destaqui per la seva posada en escena, la música, il·luminació, vestuari, direcció… o que destaqui per qualsevol particularitat. Aquesta categoria també està oberta a accions i projectes destacats als que es vulgui donar reconeixement.

10. Millor projecte de CIRC SOCIAL. Aquest premi s’atorga a la millor iniciativa o projecte de circ social / comunitari.  S’inclouen en aquest premi accions locals i també internacionals, així com activitats de formació per la difusió del circ, i es valorarà sobretot l’ús del circ com a eina d’intervenció social que treballin amb els grups socials més desfavorits.

El decideix el públic:

11. Premi Zirkòlika de VOTACIÓ POPULAR. Aquest premi el vota el públic i els aficionats al circ. S’emeten a través d’un formulari de votació on s’indica el nom de l’espectacle, la companyia i el lloc on s’ha vist la producció, a més del nom complet del participant i un correu electrònic de contacte. Entre tots els participants se sortegen dues subscripcions anuals per a la revista de circ Zirkòlika i dues entrades dobles per assistir a la Nit de Circ. L’artista, companyia, espectacle o iniciativa que obté més vots guanya el premi.


Patrocinadors i Premis

Els premis Zirkòlika són un reconeixement al treball artístic i guardonen les millors propostes i artistes circenses del nostre país. Així com projectes de circ social i les iniciatives per la projecció del circ. A més cada any hi ha un reconeixement a la trajectòria d’una artista, companyia, col·lectiu o persona vinculada al sector professional del circ.

Un total de 11 guardons premien els diferents estils i formats de fer circ.

Tots els nominats i/o guardonats són susceptibles de rebre una retribució de tipus econòmic o material que pot provenir d’un patrocinador privat o de la mateixa organització dels premis. Cadascun dels premis podrà estar patrocinat per una o diverses persones, entitats o organitzacions.

Correspondrà a l’organització escollir la categoria de premis que vulguin patrocinar així com el valor del patrocini. No podrà ser patrocinador si dins la categoria que premia ha estat nominat al premi.

El patrocinador no tindrà dret a vot ni podrà influir en les decisions sobre els premiats, acatant en tot moment la decisió final del jurat. Els patrocinadors atorgaran un premi que ajudi i contribueixi a la professionalització i difusió dels artistes i companyies de circ.

Patrocinadors dels Premis Zirkòlika 2022

Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC): aportació de 1.500 euros per la millor iniciativa per la projecció del circ a Catalunya.