Bases dels Premis Zirkòlika de Circ de Catalunya

web insert 2

Requisits generals

La convocatòria per als premis Zirkòlika de Circ de Catalunya està oberta a qualsevol producció, espectacle, número, projecte, iniciativa i acció de circ que s’hagi pogut presenciar a Catalunya durant els darrers dos anys i que encara estiguin en situació de ser programats. No importa que siguin espectacles estrenats els darrers anys, l’important és que encara es continuen programant.

També poden presentar-se totes les iniciatives per la projecció del circ que ajudin i fomentin el circ; així com iniciatives i projectes de circ social.

Candidatures

El període de presentació de candidatures està obert tot l’any, els terminis de cada edició dels premis marcaran l’edició a la qual podran optar.

Es tramiten a través d’un formulari d’inscripció (fins el 8 de desembre) indicant la categoria a què s’opta, el nom i títol de l’espectacle, número de circ o iniciativa per la projecció del circ, juntament amb una descripció i vídeo curt. El jurat, si ho considera oportú, pot demanar més informació a la companyia abans de decidir la llista de nominats i premiats. Així com també podrà proposar candidatures i propostes per optar als Premis.

Jurat

Un jurat d’experts designat per l’organització valorarà totes les propostes rebudes. En cap cas els seus membres no podran estar nominats a cap dels premis. Cada membre del jurat podrà fer, alhora, les seves pròpies propostes, sempre i quan es compleixin els requisits generals abans esmentats. El jurat està format per persones amb un ampli coneixement del circ a Catalunya. El jurat es reunirà dues vegades i decidirà en la primera trobada la llista de nominats, que es farà pública uns dies després i, en la segona trobada, es consensuarà la llista de premiats que es coneixerà durant l’acte de celebració dels Premis, la Nit de Circ.

Tot i aquestes reunions previstes, el jurat podrà decidir la millor manera de treballar i, si cal, fer més reunions o coordinar-se a través de correu electrònic o altres eines virtuals. Abans de començar la primera reunió, els membres del jurat decidiran el president, que tindrà també les funcions de secretari i actuarà de portaveu del jurat.

El jurat ha d’aprovar en la seva primera reunió una llista d’entre 3 i 5 nominats per a cada una de les següents categories (millor espectacle de circ de carrer, millor espectacle de circ de carpa o sala, millor número de circ i millor aritsta/companyia emergent, millor espectacle de pallassos). Els guardonats de cada premi seran escollits per consens del jurat, sempre que això sigui possible. En cas que no es pugui arribar a un consens, s’haurà de procedir a una votació. En cas d’empat en aquesta votació, el vot del president del jurat tindrà valor doble. En les categories de millor iniciativa per a la projecció del circ, projecte de circ social, premi a la trajectòria i del premi zirkòlika especial no es faran nominacions i el jurat decidirà el premiat després de deliberar sobre les propostes.

Nominats

Tots els nominats estan convidats a l’acte de lliurament. Els nominats que no puguin assistir-hi i estiguin interessats a recollir el guardó, hauran de designar un delegat. Tots els guardonats són susceptibles de rebre una retribució de tipus econòmic o material o servei professional que pot provenir d’un patrocinador privat o de la pròpia organització dels premis. Els organitzadors dels premis es reserven el dret de retirar tan el guardó com qualsevol retribució atorgada als guardonats si estimen que els guardonats actuen d’una manera contraria als principis dels premis o no assisteixen a l’acte de lliurament dels premis sense designar un delegat.

Categories dels Premis 

Els Premis Zirkòlika de Circ de Catalunya estan formats per 11 categories diferents que reconeixen el treball de qualitat i les diferents formes i estils de fer circ a Catalunya.

Els decideix el jurat:

1.Millor espectacle de circ de sala. Aquest premi reconeix la millor producció de circ en format sala (espai teatral o similar). Es valorarà el resultat final de l’espectacle però també aspectes com el vestuari, la posada en escena, la música o la il·luminació.

2.Millor espectacle de circ de carpa. S’atorga al millor espectacle que s’ha presentat durant l’últim any dins una carpa de circ. Es valorarà el resultat final de l’espectacle però també aspectes com el vestuari, la posada en escena, la música o la il·luminació.

3.Millor espectacle de circ de carrer. Aquest premi reconeix la millor producció de circ en format de carrer. Es valorarà el resultat final de l’espectacle però també aspectes com el vestuari, la posada en escena, la música o la il·luminació.

4.Millor entrada o espectacle de pallassos. S’atorga a la millor entrada o espectacle de pallassos. Es valorarà tècnicament el número i també la seva posada en escena.

5.Millor número de circ. S’atorga al millor número de circ d’una durada no superior als 20 minuts. Es valorarà tècnicament el número i també la seva posada en escena. Aquest número pot formar part d’un espectacle susceptible de ser premiat en alguna altra categoria.

6.Premi a la trajectòria. Aquesta categoria (sense inscripció, a decisió del jurat) premia tota una trajectòria artística i la seva qualitat. El premi anirà adreçat a un artista o companyia de circ que durant anys ha treballat alguna especialitat del circ. Es pot premiar a un artista en actiu, que porta molts anys de carrera, o bé a un artista ja retirat dels escenaris i les pistes.

7.Millor companyia o artista emergent. S’atorga al primer espectacle d’una companyia en què tots els seus membres han començat recentment la seva vida com a professional. També es pot concedir el premi a un/a artista novell/a que destaqui per les seves qualitats tècniques o creatives i tingui, a parer del jurat, una gran projecció de futur.

8.Millor iniciativa per a la projecció del circ.  Aquest premi s’atorga a la millor iniciativa, de qualsevol tipus, que hagi ajudat a la projecció del circ. S’inclouen en aquest premi accions locals i també internacionals, així com activitats que tinguin a veure amb la gestió, la producció o la teoria del circ.

9.Premi especial. És un premi obert. El jurat podrà concedir aquest premi a una trajectòria artística o a algun aspecte important d’un espectacle presentat aquest darrer any (posada en escena, música, il·luminació, vestuari, direcció, etc.) que destaqui per la seva qualitat.

10. Millor projecte de circ social. Aquest premi s’atorga a la millor iniciativa o projecte de circ social.  S’inclouen en aquest premi accions locals i també internacionals, així com activitats de formació per la difusió del circ, i es valorarà sobretot l’ús del circ com a eina d’intervenció social que actuí amb els grups socials més desfavorits.

El decideix el públic:

11.Premi Zirkòlika de votació popular. Aquest premi el vota el públic i els aficionats al circ. S’emeten a través d’un formulari de votació on s’indica el nom de l’espectacle, la companyia i el lloc on s’ha vist la producció, a més del nom complet del participant i un telèfon i correu electrònic de contacte. Entre tots els participants se sortegen dues subscripcions anuals per a la revista de circ Zirkòlika i dues entrades dobles per a la Nit de Circ. L’artista, companyia, espectacle o iniciativa que obté més vots guanya el premi.